faq

co mi nabízí tyto stránky?

Možnost stáhnout si VST a VST(i) pluginy, nebo být přesměrován na stránku s tímto softwarem, podívat se stránky vývojáře VST pluginu (nebo případně na známého distributora ), je zde stránka s nejrůznějšími odkazy, které se zabývají hudbou a tvorbou hudby (nejen na počítači).p

jak stahovat?

download : stažení komprimovaného souboru, nejčastěji .zip nebo .rar. (Setkal jsem se i s komprimovaným souborem .zippo. Stačí jej přepsat na .zip a pak s ním můžete dále běžně pracovat.

download exe : stažení instalačního souboru .exe (myšleno setup exe). Takový se ovšem může skrývat i v zakomprimované složce.

download link a pod. : přesměrování na nejbližší stránku určenou ke stažení (hierarchicky).p

jak hledat ?

podle typu VST nebo,pokud znáte název, klikněte na pole s abecedou ( podle prvního písmene hledaného výrazu ). Zobrazí se stránka pro hledání.

klikl jsem na "download" , ale můj prohlížeč zobrazil jen chybovou hlášku.

Důvody můžou být různé.Nejčastěji ten,že soubor byl vymazán nebo přemístěn.

klikl jsem na "download", ale místo stahnutí mě to přesměrovalo jinam.

Správce webových stránek, kde je soubor umístěný, nechává tuto funkci blokovat, což může být nejčastější příčina. Pokud na takový soubor narazím, měním jeho odkaz na "download link", aby bylo jasné, že budete přesměrováni.

Pokud vás to přesměruje na stránky,kde vám nabízí možnost hostingu webových stránek, není to omyl. Můžete si být jisti, že cílové stránky byly zrušeny.(Např. freehosting)

Jak jsou na stránkách rozděleny VST pluginy - instrumenty a efekty ( FX ) ?

VST instrumenty jsou rozděleny do 5 kategorií,a to :

guitar & bassguitar (generátory zvuků kytar a baskytar )

drums (generátory bicích - včetně samplerů - a dalších ne-i melodických bicích nástrojů)

piano organ keys (tedy : piana, varhany a keyboardy )

string (smyčcové a strunné zvukové generátory )

synth ( syntetizátory umělých, nerealistických - převážně - zvuků )

other instruments (jiné VSTi , např. trumpety, exotické nástroje a pod. )

Efekty jsou pak rozděleny na převážně ty, které jsou kytarové (Guitar FX)
jednotlivé (FX single) a takové které lze považovat za sadu takových efektů (FX multi)

audio multisoftware  je položka menu pro stráky s DAW software, kde je popsána jejich stručná charakteristika.

co je to DLL knihovna ?

DLL (Dynamic-link library- tedy dynamicky propojovaná knihovna) je termín označující typ souboru, který je nositelem takových informací, jako je zdrojový kód, obrázky, zvuky a jiná data, tedy software, který však není samospustitelný. Je nositelem informací, které jsou sdíleny v rámci jiného programu. Architektura DLL knihoven byla vyvinuta Microsoftem pro operační systém Windows. VST plugin může mít podobu DLL knihovny, nikoliv však jako nutnost, ale spíše běžný jev.

co je to ADSR obálka ?

A D S R obálka označuje písmeny čtyři fáze v průběhu tónu od jeho vybuzení až po absolutní zánik.


A - attack---(nárust)
D - decay----(pokles)
S - sustain--(průběh)
R - release--(doznívání)
adsr graf

co jsou vyšší harmonické ?

V y š š í   h a r m o n i c k é ( nebo-li alikvoty ) jsou násobky tónu od tónu nosného, které spolu s tímto nosným tónem spoluzní, jsou průběžně vybuzovány, zeslabováný a zesilovány, mění se jejich počet a jakost. Právě při další práci s nimi můžeme měnit charakter výsledného tónu, jeho barvu, dynamiku, jasnost a další vlastnosti, nebo skrze ně můžeme zvuk dále efektovat.

co jsou to MIDI ?

M I D I (Musical Instrument Digital Interface) je komunikační protokol a rozhraní, které je standartizováno. Umožňuje komunikaci v digitální podobě mezi hudebním midi-nástrojem a jiným zařízením,např. PC. Hudební nástroj (např. keyboard) stisknutím klávesy vyšle četné informace o tom, o jaký signál se jednalo, o jeho tónové výšce, dynamice, délce ,barvě dle vybraného rejstříku atd. Zařízení tyto informace vyhodnotí a v realném čase vyšle zpracovaný tón do zvukového aparátu. Přiřazení čerpá zvuky z GM (General MIDI) banky, která musí odpovídat určitému stantaru ( 24-hlasá polyfonie, kdy minimálně 16 tónu připadá na melodické zvuky ).

Uspořádání kategorií zvuků v General MIDI

Číslo programu/
nástroje
Skupina nástrojů
  
01 — 08klavíry
09 — 16laděné bicí
17 — 24varhany
25 — 32kytary
33 — 40basové zvuky
41 — 48smyčce
49 — 56ansáblové zvuky
57 — 64žestě
65 — 72plátkové
73 — 80píšťaly
81 — 88elektronické sólové zvuky
89 — 96elektronické doprovodné zvuky
97 – 104elektronické zvukové efekty
105 – 112etnické
113 – 120perkusivní
121 – 128zvukové efekty

co je to SoundFond Bank nebo SF2

SoundFont Bank je technologie a obchodní značka pro zvukový formát složený ze vzorků a komprimované do souboru s příponou SF2.Plně využívají rozhraní MIDI, jsou s ním kontaktibilní a mají vesměs kvalitnější hudební vzorky než GM. Můžou nahradit i GM, pokud plně respektují jejích technologická specifika a uspořádání (viz tabulba nad odstavcem).Stejně jako GM jsou vzorky poskládany z realných zvuků a pro jednotlivé prezentace je těchto vzorků použito víc, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku při změně výšky tónu.Zvuky v SF2 mohou být dále komprimovány do formátů sfArk nebo sfPack.

co je to A S I O ?

ASIO ( Audio Streaming Input Outpit ) jsou ovladače,které umožňují audioaplikaci ( virtualnímu audiostudiu ) přímý přístup ke zvukové kartě počítače,čímž josu v širší míře využity její vlastnosti

slovníček pojmů

A M — amplitudová modulace
a m b i t — označení rozsahu
A M P — označení zesílení
b o o s t e r — efekt zkreslení signálu,tvar sinusoidy má obdélnikový tvar
d e l a y — zpoždění signálu
d e p t h označení rozsahu hloubky modulačního zkreslení signálu
D i r e c t X — nezbytný doplněk Windows v podobě knihoven, které obsahují ovladače pro celou řadu rozhraní (zvuk,obraz,síťové připojení atd.)
d i s t o r t i o n — podobné ožezání signálu jako u efektu booster, ale jeho obdelníkový tvar je hrubší
d r y — původní - vztupní signál
e x p l a n d e r — efekt založený na ořezání signálu pod určitou hlasitostí signálu tím, že je částečně nebo úplně potlačen.
F M — fázová modulace
f u z z — efekt s pilovým tvarem signálu s plným rozsahem harmonických tónů
k o m p r e s e — zvuková úprava signálu nad zvolenou hranicí tím, že tóny jsou ztišeny
o v e r d r i v e — efekt napodobující lampový signál
p h a s e r — efekt patřící do skupiny fázových modulací
s a m p l e r — editor hudebních vzorků. Při procesu s a m p l o v á n í (vzorkování) dochází k převodu těchto analogových vzorků do digitální podoby umožňující jejich další zpracování.
V S T ( Virtual Studio Technology ) — rozhraní pro efekty a instrumenty (plug-iny) vyvinuté firmou Steinberg. Jde o technologii, která umožňuje zástrčným modulům tohoho typu plnou kontaktibilitu ze softwarem, převážně hudebním. VST na Wikipedii


Oktáva
(MIDI) 
Kód noty  Označení noty Frekvence (Hz)
    
–5 0 C 8,1757989156
–5 1 C#/Db 8,6619572180
–5 2 D 9,1770239974
–5 3 D#/Eb 10,3008611535
–5 4 E 10,3008611535
–5 5 F 10,9133822323
–5 6 F#/Gb 11,5623257097
–5 7 G 12,2498573744
–5 8 G#/Ab 12,9782717994
–5 9 A 13,7500000000
–5 10 A#/Bb 14,5676175474
–5 11 B 15,4338531643
–4 12 C 16,3515978313
–4 13 C#/Db 17,3239144361
–4 14 D 18,3540479948
–4 15 D#/Eb 19,4454364826
–4 16 E 20,6017223071
–4 17 F 21,8267644646
–4 18 F#/Gb 23,1246514195
–4 19 G 24,4997147489
–4 20 G#/Ab 25,9565435987
–4 21 A 27,5000000000
–4 22 A#/Bb 29,1352350949
–4 23 B 30,8677063285
–3 24 C 32,7031956626
–3 25 C#/Db 34,6478288721
–3 26 D 36,7080959897
–3 27 D#/Eb 38,8908729653
–3 28 E 41,2034446141
–3 29 F 43,6535289291
–3 30 F#/Gb 46,2493028390
–3 31 G 48,9994294977
–3 32 G#/Ab 51,9130871975
–3 33 A 55,0000000000
–3 34 A#/Bb 58,2704701898
–3 35 B 61,7354126570
–2 36 C 65,4063913251
–2 37 C#/Db 69,2956577442
–2 38 D 73,4161919794
–2 39 D#/Eb 77,7817459305
–2 40 E 82,4068892282
–2 41 F 87,3070578583
–2 42 F#/Gb 92,4986056779
–2 43 G 97,9988589954
–2 44 G#/Ab 103,8261743950
–2 45 A 110,0000000000
–2 46 A#/Bb 116,5409403795
–2 47 B 123,4708253140
–1 48 C 130,8127826503
–1 49 C#/Db 138,5913154884
–1 50 D 146,8323839587
–1 51 D#/Eb 155,5634918610
–1 52 E 164,8137784564
–1 53 F 174,6141157165
–1 54 F#/Gb 184,9972113558
–1 55 G 195,9977179909
–1 56 G#/Ab 207,6523487900
–1 57 A 220,0000000000
–1 58 A#/Bb 233,0818807590
–1 59 B 246,9416506281
0 60 C 261,6255653006
0 61 C#/Db 277,1826309769
0 62 D 293,6647679174
0 63 D#/Eb 311,1269837221
0 64 E 329,6275569129
0 65 F 349,2282314330
0 66 F#/Gb 369,9944227116
0 67 G 391,9954359817
0 68 G#/Ab 415,3046975799
0 69 A 440,0000000000
0 70 A#/Bb 466,1637615181
0 71 B 493,8833012561
1 72 C 523,2511306012
1 73 C#/Db 554,3652619537
1 74 D 587,3295358348
1 75 D#/Eb 622,2539674442
1 76 E 659,2551138257
1 77 F 698,4564628660
1 78 F#/Gb 739,9888454233
1 79 G 783,9908719635
1 80 G#/Ab 830,6093951599
1 81 A 880,0000000000
1 82 A#/Bb 932,3275230362
1 83 B 987,7666025122
2 84 C 1 046,5022612024
2 85 C#/Db 1 108,7305239075
2 86 D 1 174,6590716696
2 87 D#/Eb 1 244,5079348883
2 88 E 1 318,5102276515
2 89 F 1 396,9129257320
2 90 F#/Gb 1 479,9776908465
2 91 G 1 567,9817439270
2 92 G#/Ab 1 661,2187903198
2 93 A 1 760,0000000000
2 94 A#/Bb 1 864,6550460724
2 95 B 1 975,5332050245
3 96 C 2 093,0045224048
3 97 C#/Db 2 217,4610478150
3 98 D 2 349,3181433393
3 99 D#/Eb 2 489,0158697766
3 100 E 2 637,0204553030
3 101 F 2 793,8258514640
3 102 F#/Gb 2 959,9553816931
3 103 G 3 135,9634878540
3 104 G#/Ab 3 322,4375806396
3 105 A 3 520,0000000000
3 106 A#/Bb 3 729,3100921447
3 107 B 3 951,0664100490
4 108 C 4 186,0090448096
4 109 C#/Db 4 434,9220956300
4 110 D 4 698,6362866785
4 111 D#/Eb 4 978,0317395533
4 112 E 5 274,0409106059
4 113 F 5 587,6517029281
4 114 F#/Gb 5 919,9107633862
4 115 G 5 919,9107633862
4 116 G#/Ab 6 644,8751612791
4 117 A 7 040,0000000000
4 118 A#/Bb 7 458,6201842894
4 119 B 7 902,1328200980
5 120 C 8 372,0180896192
5 121 C#/Db 8 869,8441912599
5 122 D 9 397,2725733570
5 123 D#/Eb 9 956,0634791066
5 124 E 10 548,0818212118
5 125 F 11 175,3034058561
5 126 F#/Gb 11 839,8215267723
5 127 G 12 543,8539514160