Šis timekla vietnes atbalsta un ir paredzetas ikvienam, kas muziku datora izmanto, izmantojot VST instrumentus un citus VST spraudnus katra muzikas žanra.

Ja esat ieradies šaja lapa, jus noteikti esat tie, kas datora atskano muziku vai megina to darit. Par esat šis lapas izstradatas, jus atradisiet daudz interesantas saites, jus varat lejupieladet un izmeginat dažadus VST plugins, vai apskatit timekla izstradatajiem, kas daudziem tas plugins piedava par brivu.

Labaka iespeja apstradat, izveidot, sajaukt vai rediget un sakartot muziku datora ir DAW - Digital Audio Workstations, muzikas programmatura, un jus varat savienot jebkuru citu aparaturu vai programmaturu, kas nepieciešama, lai izveidotu no sava datora neliela majas ieraksta studija.

Starp pazistamakajam virtualas muzikas studijam ir FL Studio no Image-Line vai Steinberg attistitajs, virtuala Cubase muzikas studija. VST spraudni atbalsta ari Ableton no ta paša nosaukuma. Sonar no CAKEWALK ir versta vairak uz atbalsta darbu ar MIDI skanu, bet ar atbalsta DirectX plugins nevis VST plugins un iespeju rakstit piezimes tieši delišiem, ka citas virtuala Audiostudio Reason ar lidzigam funkcijam, kas piemerots, lai izveidotu audio cilpas, paraugu nemšanu un atbalstot midi bankas, jus varat ierakstit melodijas klavieru riteni.
Ja velaties pievienot savu muziku realistisku instrumentu skanam, jus varat izveleties no midi skanas bankam, virtualiem instrumentiem vai paraugiem. Katrai no šim iespejam ir savi plusi un minusi. Daži virtualie instrumenti, kuru pamata ir midi datubazes un to ticamiba, parvar spraudnus, kas ir praktiskaki un pieejamaki. Paraugu nemšanas instrumenti sastav no realiem skanas paraugiem, skana var but ticamaka, bet šads VST instruments ir apjomigs. Visas DAW ierices atbalsta midi saskarni, ieskaitot faktiskas ierices, piemeram, midi tastaturas, savienojumu.

VST (Virtual Studio Technology) tehnologija lauj programmaturai (Vst spraudnis), kas rada skanu vai efektu, vienmerigi sazinaties ar muzikas ierici (DAW). Tas talak apstrada audio atbilstoši lietotaja prasibam un nosuta to caur datora audio ierici skalruniem. Individualas skanas (ja vien tas nav iepriekš izveidotas skanas cilpas) var apstradat klavieres vai notacija atkariba no DAW atbalsta. Vst ir dažadi iestatijumi un iestatijumi, viss ir atkarigs no ražotaja tipa un cenas.
VST spraudnis izmers parasti ir ap paris megabaiti, tas darbiba ir viegli, bieži vien ta ir DLL, kas tiek saglabats izveleta mape, ka virtuala lietotaja saskarne audostudia izveletos un zimes. Pec tam visi VST spraudni šaja mape jaglaba, lai atvieglotu darbu DAW ierices.

Mes varam sadalit instrumentus divas kategorijas. Pirmie ir skanas generatori - instrumenti - realu riku skanu simulacija vai sintezators ar dažadam iespejamam (bet burtiski neiespejamam) skanam, piemeram, dažadiem trokšniem, skanam, kas pazistamas no dabas, mašinu skanam vai klasiskam analogo sintezatoru skanam. Citas ievades rada efektus, kas atdarina un imite vidi, kura melodijas atrodas, veido to dzilumu, platumu, mikstumu vai atstarojumu. Tie ir efekti, piemeram, reverb, kavešanas, koris, pastiprinatajs un citi. Pastav ari efekti, kas paredzeti, lai raditu gitaras skanas, priekšspriegotajus, pastiprinatajus vai kaju pedalus. Izlase ir žanra liela (crunch, rock, metal, punk, jazz, utt.), Ka ari virtuala aparata aprikojums (combo, skalruni uc) vai ražotajs (Marshall, Peavey, Yamaha uc).
Japiebilst, ka daži spraudni ir universali, tajos ir gan instruments, gan efekts.

Bet tas, kas jums bus nepieciešams, ir pacietiba, idejas, pules un laiks, bet uzskatu, ka, ja jums trukst pietiekamas radošas izteles un muzikas klausišanas, tas ir diezgan gruti ja ne neiespejami, jo pat visjaudigakajos muzikas stilos jums ir jaspej ieklut taja, ko jus faktiski izveidojat, un spriest, vai tas ir pietiekami labs, lai padaritu to vel labaku.

Veiksmi

autors


Šo vietni tulkoja Google tulkotajs. Mes atvainojamies par kludam un nepilnibam. Paldies.